2015-2016, 3e team, 2e klasse C NHSB, 3½ uit 6 tegen gem. 1778

2014-2015, 3e team, 2e klasse B NHSB, 5 uit 7 tegen gem. 1682

2013-2014, 3e team, 1e klasse B NHSB, 2½ uit 6 tegen gem. 1767

2011-2012, 4e team, 2e klasse D NHSB, 5½ uit 7 tegen gem. 1662

2010-2011, 4e team, 2e klasse C NHSB, 4½ uit 6 tegen gem. 1673

2009-2010, 4e team, 3e klasse C NHSB, 5 uit 7 tegen gem. 1660

2008-2009, 4e team, 3e klasse C NHSB, 3 uit 7 tegen gem. 1631

2007-2008, 3e team, 2e klasse B NHSB, 4 uit 7 tegen gem. 1641

2006-2007, 3e team, 2e klasse B NHSB, 3½ uit 6 tegen gem. 1646

2005-2006, 4e team, 2e klasse C NHSB, 5 uit 7 tegen gem. 1732

2004-2005, 4e team, 2e klasse C NHSB, 1½ uit 7 tegen gem. 1790

2003-2004, 3e team, 1e klasse A NHSB, 3 uit 7 tegen gem. 1746

2002-2003, 2e team, promo. klasse NHSB, 1 uit 1 tegen gem. 1953

2002-2003, 3e team, 1e klasse NHSB, 3 uit 6 tegen gem. 1738

2001-2002, 1e team, 2e klasse KNSB, 0 uit 1 tegen gem. 2028

2001-2002, 4e team, 3e klasse NHSB, 3½ uit 5 tegen gem. 1697

2000-2001, 4e team, 2e klasse NHSB, 1 uit 7 tegen gem. 1772

1999-2000, 3e team, 1e klasse NHSB, 0 uit 1 tegen gem. 1674

1999-2000, 4e team, 2e klasse NHSB, 5 uit 7 tegen gem. 1747