2018-2019, 4e team, 2e klasse NHSB, 3 uit 6 tegen gem. 1819

2017-2018, 3e team, 2e klasse C NHSB, 3 uit 6 tegen gem. 1686

2016-2017, 3e team, 2e klasse C NHSB, 2½ uit 7 tegen gem. 1793

2015-2016, 3e team, 2e klasse C NHSB, 3½ uit 4 tegen gem. 1753

2014-2015, 3e team, 2e klasse B NHSB, 1½ uit 7 tegen gem. 1746

2013-2014, 3e team, 1e klasse B NHSB, 3½ uit 6 tegen gem. 1803

2012-2013, 3e team, 1e klasse B NHSB, 2½ uit 6 tegen gem. 1895

2011-2012, 3e team, promo. klasse NHSB, ½ uit 1 tegen gem. 1936

2011-2012, 4e team, 2e klasse D NHSB, 4½ uit 5 tegen gem. 1717

2010-2011, 3e team, 1e klasse B NHSB, 1 uit 1 tegen gem. 1863

2010-2011, 4e team, 2e klasse C NHSB, 3½ uit 6 tegen gem. 1780

2009-2010, 3e team, 1e klasse B NHSB, 0 uit 1 tegen gem. 1935

2009-2010, 4e team, 3e klasse C NHSB, 6 uit 7 tegen gem. 1601

2008-2009, 3e team, 2e klasse C NHSB, 3 uit 7 tegen gem. 1747

2007-2008, 3e team, 2e klasse B NHSB, 2½ uit 7 tegen gem. 1752

2006-2007, 3e team, 2e klasse B NHSB, 4½ uit 6 tegen gem. 1764

2005-2006, 3e team, 2e klasse D NHSB, 3½ uit 7 tegen gem. 1729

2004-2005, 3e team, 2e klasse B NHSB, 6 uit 7 tegen gem. 1748

2003-2004, 4e team, 3e klasse C NHSB, 4½ uit 6 tegen gem. 1708

2002-2003, 4e team, 3e klasse NHSB, 5 uit 6 tegen gem. 1584

2001-2002, 3e team, 1e klasse NHSB, 1 uit 2 tegen gem. 1559

2001-2002, 4e team, 3e klasse NHSB, 3 uit 6 tegen gem. 1632

2000-2001, 3e team, 1e klasse NHSB, 1 uit 5 tegen gem. 1663

1999-2000, 2e team, 3e klasse KNSB, 0 uit 1 tegen gem. 1732

1999-2000, 4e team, 2e klasse NHSB, 4½ uit 7 tegen gem. 1696

1998-1999, 3e team, 1e klasse NHSB, 2½ uit 6 tegen gem. 1757