2015-2016, 3e team, 2e klasse C NHSB, 2½ uit 6 tegen gem. 1594

2015-2016, 4e team, 3e klasse D NHSB, ½ uit 1 tegen gem. 1150

2014-2015, 4e team, 2e klasse C NHSB, 4 uit 7 tegen gem. 1634

2013-2014, 3e team, 1e klasse B NHSB, ½ uit 1 tegen gem. 1649

2013-2014, 4e team, 3e klasse D NHSB, 5 uit 7 tegen gem. 1462

2012-2013, 5e team, 4e klasse C NHSB, 4 uit 5 tegen gem. 1262

2011-2012, 6e team, 4e klasse C NHSB, 3 uit 5 tegen gem. 1412

2010-2011, 6e team, 3e klasse B NHSB, 1½ uit 7 tegen gem. 1666

2009-2010, 7e team, 4e klasse C NHSB, 3½ uit 7 tegen gem. 1350