2016-2017, 4e team, 3e klasse F NHSB, 1½ uit 5 tegen gem. 1535

2014-2015, 5e team, 3e klasse D NHSB, 2 uit 2 tegen gem. 1539

2011-2012, 5e team, 4e klasse D NHSB, 1 uit 4 tegen gem. 1407

2009-2010, 6e team, 4e klasse D NHSB, 2 uit 3 tegen gem. 1420

2008-2009, 5e team, 4e klasse C NHSB, ½ uit 1 tegen gem. 1504

2008-2009, 6e team, 4e klasse D NHSB, 3½ uit 5 tegen gem. 1391

2007-2008, 5e team, 4e klasse C NHSB, 1 uit 2 tegen gem. 1464