2019-2020, 2e team, KNSB 3D, ½ uit 2 tegen gem. 2045

2019-2020, 4e team, NHSB 2C, 1 uit 1 tegen gem. 1648

2018-2019, 3e team, zesde klasse B, 3½ uit 6 tegen gem. 1699

2018-2019, 4e team, 2e klasse NHSB, 5 uit 7 tegen gem. 1758

2017-2018, 2e team, promo. klasse NHSB, ½ uit 3 tegen gem. 1786

2017-2018, 3e team, 2e klasse C NHSB, 2½ uit 6 tegen gem. 1719

2016-2017, 2e team, promo. klasse NHSB, 2 uit 5 tegen gem. 1906

2015-2016, 2e team, 3e klasse E KNSB, 2½ uit 9 tegen gem. 1974

2014-2015, 2e team, promo. klasse NHSB, ½ uit 1 tegen gem. 1459

2014-2015, 3e team, 2e klasse B NHSB, 5½ uit 7 tegen gem. 1733

2013-2014, 2e team, 3e klasse E KHSB, 2 uit 6 tegen gem. 1899

2013-2014, 3e team, 1e klasse B NHSB, 0 uit 1 tegen gem. 1885

2012-2013, 2e team, 3e klasse E KNSB, 0 uit 1 tegen gem. 2041

2012-2013, 3e team, 1e klasse B NHSB, 3½ uit 5 tegen gem. 1791

2011-2012, 3e team, promo. klasse NHSB, 4 uit 9 tegen gem. 1853

2010-2011, 3e team, 1e klasse B NHSB, 4 uit 5 tegen gem. 1737

2009-2010, 2e team, 3e klasse D KNSB, 1 uit 1 tegen gem. 1862

2009-2010, 3e team, 1e klasse B NHSB, 3½ uit 7 tegen gem. 1783

2008-2009, 2e team, 3e klasse D KNSB, 1 uit 2 tegen gem. 1940

2008-2009, 3e team, 2e klasse C NHSB, 6 uit 7 tegen gem. 1676

2007-2008, 2e team, promo. klasse NHSB, ½ uit 1 tegen gem. 1855

2007-2008, 3e team, 2e klasse B NHSB, 4 uit 7 tegen gem. 1639

2006-2007, 2e team, 1e klasse A NHSB, 3 uit 6 tegen gem. 1766

2005-2006, 2e team, promo. klasse NHSB, 2 uit 6 tegen gem. 1830

2004-2005, 2e team, promo. klasse NHSB, ½ uit 1 tegen gem. 1731

2004-2005, 3e team, 2e klasse B NHSB, 3 uit 7 tegen gem. 1757

2003-2004, 2e team, promo. klasse NHSB, 4 uit 9 tegen gem. 1796

2002-2003, 2e team, promo. klasse NHSB, 2½ uit 8 tegen gem. 1838

2001-2002, 1e team, 2e klasse KNSB, ½ uit 1 tegen gem. 1906

2001-2002, 3e team, 1e klasse NHSB, 3½ uit 7 tegen gem. 1762

2000-2001, 1e team, 2e klasse KNSB, 1 uit 2 tegen gem. 1805

2000-2001, 3e team, 1e klasse NHSB, 4 uit 5 tegen gem. 1647

1999-2000, 1e team, 2e klasse KNSB, ½ uit 1 tegen gem. 1802

1999-2000, 2e team, 3e klasse KNSB, 0 uit 1 tegen gem. 1899

1999-2000, 3e team, 1e klasse NHSB, 4½ uit 6 tegen gem. 1725

1998-1999, 2e team, 3e klasse KNSB, ½ uit 1 tegen gem. 1911

1998-1999, 3e team, 1e klasse NHSB, 1 uit 1 tegen gem. 1806

1998-1999, 4e team, 1e klasse NHSB, 2 uit 5 tegen gem. 1699

1997-1998, 3e team, 1e klasse NHSB, 1 uit 2 tegen gem. 1758

1997-1998, 4e team, 2e klasse NHSB, 3 uit 7 tegen gem. 1685

1996-1997, 3e team, 2e klasse NHSB, 1½ uit 2 tegen gem. 1562

1996-1997, 4e team, 2e klasse NHSB, 5½ uit 7 tegen gem. 1595