Start Schaakseizoen

Met ingang van 7 augustus is Boko weer open gegaan voor de biljarters en schakers. De interne

competitie start in september. Tot die tijd kun je op onze clubavonden (maandag en vrijdag) terecht

om vrij te komen schaken. Er is dan (met uitzondering van 25 augustus) geen wedstrijdleider

aanwezig. De sleutels van de kasten (30 en 31) kun je bij de bar ophalen. Degene die de kasten

opent is ook verantwoordelijk, dat alles weer netjes dicht wordt achtergelaten. Noteer alvast de volgende data:

 

25 augustus Rapid Special

1 september Seizoensopening met ledenvergadering en prijsuitreiking

4 september Start maandagcompetitie en jeugdtraining

8 september Start vrijdagcompetitie en jeugd training

15 september Schaak-Off

 

Er volgt nog nadere informatie over bovenstaande evenementen. Het Bestuur wenst alle leden een

plezierig en succesvol schaakseizoen toe!


Nieuwsoverzicht
Clubavonden
Maandag en vrijdag vanaf 20:00 uur.
Jeugd: maandag en vrijdag 18:45 - 19:45 uur.
Locatie:
Biljart- en denksportcentrum BOKO
Kraakstraat 42 te Zaandam.

Sponsors