Formaliteiten

Deze pagina behandelt de 'formaliteiten'. Het gaat daarbij om de huisregels, privacy, disclaimer en het lidmaatschap. Samengevat komen de 'formaliteiten' op de volgende kernwaarden neer:
- Respect hebben voor elkaar.
- Privacy proberen wij zoveel mogelijk te waarborgen en te respecteren.
- Kopiëren van deze site is niet toegestaan.
- Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan tot uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar.

Huisregels

Gebruikers van deze site kunnen berichten achterlaten. Wij vragen je respect voor elkaar voor anderen te tonen. Er zijn ook jeugdige bezoekers. Wij verzoeken je hiermee rekening te houden.
Op de website is het niet toegestaan om illegaal materiaal te plaatsen.

Privacy

De vereniging ZSC-Saende is de beheerder van de website www.zsc-saende.nl. ZSC-Saende zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. In het volgende overzicht wordt aangegeven hoe ZSC-Saende persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt.

- Website algemeen
De webhoster registreert een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft en in sommige gevallen de laatste internetpagina die je hebt bezocht. Deze informatie gebruiken wij voor het vinden van fouten in webpagina's en onderzoek naar de populariteit van webpagina's. Deze technische gegevens worden anoniem geregistreerd.

- Website leden
Deze website maakt voor het ledengedeelte gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een permanente cookie kan de website je computer bij een volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op je account maak je automatisch gebruik van de optie om je sessie-id te bewaren in een permanente cookie. Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

- Ledenadministratie
Voor het uitvoeren van de ledenadministratie maken wij gebruik van een databank. Wij registreren alleen gegevens die nodig zijn om onze schaakactiviteiten uit te voeren. Uitsluitend de gegevens die de NHSB/KNSB NHSB en KNSB nodig hebben om haar hun taken uit te voeren worden aan deze bonden verstrekt. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Op de website worden voor- en achternamen van leden gepubliceerd, bijvoorbeeld in uitslagen, standen en verslagen. Van namen van tegenstanders van andere clubs worden alleen de achternamen met voorletters gepubliceerd. Regelmatig worden van schaakactiviteiten foto’s gemaakt. Mocht je bezwaar hebben tegen publicatie van jouw naam en/of foto (of dat van jouw (of alles in de jij-vorm of alles in de u-vorm) kind), dan verzoeken wij je contact op te nemen met de websitebeheerder of jeugdleider. De websitebeheerder zal de gegevens binnen een redelijke termijn anonimiseren.

Het bestuur van ZSC-Saende behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Controleer daarom regelmatig dit beleid om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

Klachten

Voor klachten kun je je wenden tot de voorzitter van het bestuur.

Disclaimer

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij de ZSC-Saende. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ZSC-Saende is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. De informatie op deze website kan onjuistheden en typfouten bevatten.

Verlenging lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt automatisch door totdat je schriftelijk opzegt. Zo'n opzegging moet tenminste één maand voor de start van het nieuwe kalender jaar kalenderjaar plaats vinden plaatsvinden. Dit kan dient schriftelijk (bij brief of e-mail) te geschieden, gericht aan de secretaris van ZSC-Saende. Als je eerder opzegt dan met inachtneming van de hierboven genoemde opzegtermijn zal geen restitutie van (een gedeelte van) de reeds betaalde contributie plaatsvinden.


Contact | Formaliteiten