Kalender:
16-9Maandag Ronde 3
16-9Jeugd: Training en Ronde 2
19-9Training Jop Delemarre
20-9Vrijdag Ronde 3
20-9Jeugd: Ronde
23-9Maandag Ronde 4
23-9Jeugd: Training en Ronde 3
27-9Vrijdag Ronde 4
27-9Jeugd: Ronde
28-9ZSC-Saende 2 - Caissa 3
Uitslag enquĂȘte, nieuw competitiesysteem

Gepost door Remco van der Meer op donderdag 1 september 2005 om 22:03

Bij het laatste clubblad gevoegd was een dossier interne. Hierin werd het huidige systeem aangehaald en welke aanpassingen daarin gedaan zouden worden voor het komende seizoen. Daarnaast werden ook twee alternatieven aangedragen, die we voor het gemak en de herkenbaarheid even systeem Jaron en systeem Remco noemen. Het geheel werd afgesloten met een enquête en de dringende oproep aan alle leden om deze vooral in te vullen en bij het bestuur in te leveren.

De uitslag van de enquete is als volgt:
Twaalf personen hebben de moeite genomen om de antwoordstrook in te vullen
of het equivalent daarvan te mailen of (na aandringen) mondeling door te
geven. De resultaten zijn te vinden in onderstaand tabelletje (5 staat voor helemaal mee eens en 1 voor helemaal mee oneens).

                                Huidig    Jaron    Remco
Aantal keren 5              1           3            6
Aantal keren 4              1           3            2
Aantal keren 3              6           2            2
Aantal keren 2              0           0            0
Aantal keren 1              4           4            2

Totaal punten              31         37          46

 Daarnaast hebben 5 leden duidelijk schriftelijk laten weten niets in het
huidige systeem te zien (te vertalen met een 1), maar geven zij geen
waardering voor de twee alternatieven, hetgeen het niet mogelijk maakt de waardering zonder meer in het format van de enquête mee te nemen. Wel geven deze meningen natuurlijk een extra indicatie betreffende het huidige systeem.

 

Conclusies:
Vrij duidelijke conclusie op basis van het tabelletje en nog versterkt door
de aanvullende informatie van de 5: het huidige systeem is niet gewenst en zal het komende seizoen dan ook niet gehandhaafd worden.
Voorzichtige conclusie (vanwege het kleine aantal van 12): voorkeur voor
systeem Remco, dat door de maandagspelers met veel instemming wordt begroet
en door de meeste vrijdagspelers (soms gematigd) positief.

Besluit:
Het in dossier interne omschreven systeem “Remco” wordt ingevoerd als systeem voor de interne van het komend seizoen. Hierbinnen worden wel twee kleine aanpassingen doorgevoerd.

-         Cor Roet wees erop, dat het hanteren van een puntentelling gebaseerd op (rating tegenstander / 100) +/- 7½ ertoe leidt, dat spelers te traag op de ranglijst stijgen. Deze kritiek wordt door de ontwerper onderschreven. Er zal dus “gewoon” +/- 10 gehanteerd gaan worden. De voordelen hiervan wegen ruimschoots op tegen het theoretisch mogelijke nadeel dat tot 7½ leidde in het originele voorstel.
-         De telling voor de saldokolom dient aangepast te worden. Deze dient niet te gebeuren met +½ voor wel spelen en –1 voor niet spelen, maar met +1/3 voor wel spelen en een –2/3 voor niet spelen.

Daarnaast diende Cor een alternatief voorstel in voor de interne. Dit gebeurde echter na het verschijnen van dossier interne, er zijn dus geen gegevens over bekend met betrekking tot waardering door de leden en het systeem kon dientengevolge niet meegenomen worden in de besluitvorming.

Wel zal het bestuur met Cor in contact blijven om te bekijken of “zijn” systeem of misschien een lichte aanpassing daarvan wellicht een beter alternatief is dan het systeem waar het komend seizoen voor gekozen is op basis van de uitslag van de enquête. Indien wij vermoeden dat dit het geval is, zal een en ander weer aan de leden voorgelegd worden. Uiteraard geldt dit alles ook voor alternatieven die door anderen nog (tijdig) worden aangedragen. 

U moet inlogd zijn om te kunnen reageren. Er zijn nog geen reacties.

Contact | Formaliteiten